storyline i storyboard 

Altres

El terme anglès storyboard té, almenys, dos equivalents catalans recollits al Cercaterm:

ca guió il·lustrat, m
es storyboard
fr scénarimage
fr scénario illustré
fr storyboard
en storyboard

Definicions
ca: Conjunt de vinyetes il·lustratives dels plans principals d’un anunci de televisió o de cinema en procés de creació i aprovació, cadascuna de les quals va acompanyada generalment del text dels diàlegs o de la veu en off i d’altres anotacions tècniques relatives als efectes sonors o visuals.

o bé,

ca guió animat, m
es animatic
fr animatic
fr scénarimage animée
en animatic
en video storyboard

Definicions
ca: Esbós animat en suport vídeo d’un guió il·lustrat per a facilitar la comprensió d’una campanya publicitària a l’anunciant o per a fer proves prèvies a la realització final de l’anunci.

La brevetat del context de la consulta no permet de saber amb seguretat quina de les dues opcions és més escaient.

El terme anglès storyline o story line està força clarament definit en el món dels audiovisuals, però no està tan clara quina ha de ser la correspondèndia en català o castellà. Es tracta d’un resum o sinopsi argumental molt breu, de dues o tres línies. Vegem-ne algunes definicions trobades:

«El story line es la sinopsis de tu guión, en este debes de incluir al personaje principal su conflicto y como le das solución al conflicto, eso tomando en cuenta el tono de tu guión.»

«Resumen argumental de una o dos líneas»

«story line se puede definir como un resumen de 10 renglones de la historia de la película, en español se conoce como argumento o línea argumental; un story board es un conjunto de dibujos donde se hace la descripcion de cada secuencia, y el screen play es el libreto o guión donde se hace una descripcion a detalle de las secuencias y diálogos de los personaje.»

 

« Sinopsi / Story Line: Narració breu i concisa (5 línies) de la història. Cal que expliqui breument l’inici (el conflicte), el desenvolupament i la solució. Per tant, és un desenvolupament de la idea.»

Com es pot observar, en alguns contextos hi ha alguna proposta de traducció, però no són coincidents, ja que segons el text, no hi ha correspondència exacta entre els diversos apartats corresponents al desenvolupament d’un argument des de la idea inicial. Així, per exemple, argument no sembla una bona traducció de storyline, ja que normalment l’argument és un desenvolupament molt més detallat de la història que s’està escrivint. Sinopsi potser és una proposta més apropiada, però caldria consultar-ho amb els especialistes en la matèria per estar segurs que aquest terme no té un altre significat específic diferent dins de la matèria.

Ara bé, en el context de la consulta, pot ser que storyline faci referència a una altra cosa, ja que es tracta de navegació per webs. Caldria demanar als especialistes a què fa referència aquest concepte en aquest context.

Context

Disseny i creació del site

2.1 Disseny de la informació: guió de continguts
2.2 Disseny de la navegació: storyline
2.3 Disseny de la presentació: storyboard

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS