doctorament 

Altres

Els diccionaris recullen el verb doctorar amb els significats següents, extrets del DIEC:

1 v. tr. [LC] [PE] Donar el grau de doctor (a algú). Fou doctorat l’any 98.
2 intr. pron. [LC] [PE] Rebre el grau de doctor. Em vaig doctorar l’any passat.

Tot i que els diccionaris no recullen cap substantiu deverbal per a aquest verb que signifiqui ‘efecte de donar o rebre el grau de doctor’, les regles de formació de mots per derivació ens permeten de crear formes com doctorament o doctoració. D’aquestes dues formes, doctorament (especialment la forma castellana doctoramiento) té moltes ocurrències indexades pel Google. Per tant, cal considerar-la correcta.

Context

«el meu doctorament honorari»

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS