Càrrecs oficials (majúscules i minúscules) 

Estil i convencions

Les denominacions de càrrecs, tal com es pot consultar al criteri corresponent del CUB sobre els càrrecs oficials (http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=1070#1070), han d’anar escrites en minúscula (tret que vagin acompanyades del tractament protocol·lari).

 Així doncs, escriurem director de projectes de l’Agència de Gestió...

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS