penrose 

Ciències de la vida i la salut

El DEM recull el terme drenatge de Penrose sota l’entrada drenatge:

drenatge de Penrose Drenatge de cigarret compost d’un tub de goma, que en el seu interior té una tira de gasa absorbent; actualment s’anomena de Penrose el drenatge constituït per tela de goma tubular, sense gasa, i s’usa especialment com a drenatge subhepàtic després d’una colecistectomia.

El nom d’aquest drenatge prové del nom seu inventor, tal com trobem a Dictionary.com sota l’entrada Penrose drain:

Penrose, Charles Bingham (1862–1925), American gynecologist. Penrose founded the Gynecean Hospital of Philadelphia in 1887, and until 1899 he served as the hospital’s chief surgeon. During the same period he was professor of gynecology at the University of Pennsylvania Medical School and gynecologist at the university hospital. He wrote a textbook on the diseases of women, and in 1890 he published a paper on abdominal surgery in which he introduced the Penrose drain.

En el context de la consulta s’usa el nom propi únicament, com si es tractés d’un nom comú. En aquests casos no està clar què cal fer: si escriure el nom amb majúscula inicial o amb minúscula inicial. D’una banda tenim els casos de noms propis usats metafòricament, com ara adonis, casanova, etc., que s’usen amb minúscula inicial. També s’escriuen amb minúscula els noms d’unitats de mesura provinents de noms propis, com ara joule, newton, etc. D’altra banda tenim els casos, més propers al nostre cas, de noms de malalties (malaltia d’Alzheimer, síndrome de Down, etc.) o de proves mèdiques (prova de Papanicolau) o d’eines de laboratori (embut Büchner, matràs de Kitasato), en què ocasionalment pot caure el nucli del sintagma nominal (malaltia, síndrome, embut, prova, etc.) i quedar el nom propi sol. En aquests casos no hi ha (o no hem sabut trobar) criteris clars. Cal tenir en compte que, quan el nom propi s’usa sol, si és possible acompanyar-lo d’un article, esdevé masculí en molts casos, independentment del fet que el substantiu omès tingui un altre gènere gramatical. Per exemple: una prova de Papanicolau, però un papanicolau

Context

«El penrose és un drenatge aspiratiu de ferides.»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS