eco de gradient 

Ciències de la vida i la salut

A Tremédica trobem una taula amb la correspondència anglès-castellà següent:

 

gradient echo

«Some gradient echo MR techniques can show labrum well without arthrography.»

gradient echo MR techniques

eco producido por el gradiente1 [2915]

eco debido al gradiente [2915]

eco [ecos] de gradiente [2901] [2915]

técnicas de eco de gradiente [2901]

1 «Field echo (FE) (also known as gradient echo) - echo produced by reversing the direction of the magnetic field gradient to cancel out the position-dependent phase shifts that have accumulated due to the gradient.» [2915] En: Glosario de resonancia magnética, en línea, http://fonar.com/glossary.htm [Consulta: 28-6-2000] (del FONAR. http://fonar.com/index.htm).

L’expressió eco de gradient està força documentada en textos consultables per Internet. Hi ha, però, una forta tendència a no precedir-la de cap article fins i tot en contextos que l’exigeixen.  

Context

En l’estudi per ressonància magnètica, un quist pineal apareix hipointens en eco l’eco de gradient.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS