paratohormona 

Ciències de la vida i la salut

La forma catalana recollida al DEM és parathormona:

Hormona d’estructura polipeptídica produïda per les cèl·lules principals de les glàndules paratiroides. És constituïda per una cadena simple de 84 aminoàcids, dels quals tenen activitat biològica els 33 o 34 de la regió terminal de la molècula. El seu pes molecular aproximat és d’11 500. Regula la calcèmia a través de tres accions: sobre el ronyó, incrementant l’eliminació de fosfats; sobre els ossos, estimulant l’activitat osteoclàstica; sobre el budell, augmentant l’absorció de calci. La seva secreció és regulada per la concentració de calci ionitzat del sèrum (si disminueix la calcèmia iònica, augmenta la secreció de PTH, i viceversa). També és anomenada hormona paratiroïdal i és designada amb la sigla PTH.

La forma anglesa és parathormone o parathyroid hormone.

Context

«La regulació de la secreció de paratohormona parathormona es deu bàsicament a la concentració d’ions [...]»

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS