lòbuls de solifluxió vegetalitzats 

Ciències de la terra

Atès que hi ha l’adjectiu vegetal, recollit en qualsevol diccionari, amb el significat de ‘relatiu o pertanyent a les plantes’, és possible derivar-ne un verb vegetalitzar (afegint el sufix verbalitzador -itzar a l’arrel adjectiva) amb el significat de ‘cobrir de plantes’ o de ‘fer-hi créixer plantes’. Amb el participi d’aquest verb obtenim un adjectiu vegetalitzat, que vol dir ‘que està cobert de plantes’ o bé ‘que s’hi han fet créixer plantes’. Malgrat, doncs, que aquestes formes verbals (vegetalitzar i vegetalitzat) no apareguin als diccionaris de referència, s’han de considerar ben formades.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS