esprémer un gra 

Lingüística

L’expressió esprémer un gra es troba recollida en un exemple del DIEC:

esprémer

v. tr. [LC] Prémer fortament (una cosa) per fer-ne sortir el suc, el líquid que conté. Esprémer una taronja. Esprémer un mocador mullat. Esprémer un gra, un tumor.
v. tr. [LC] Treure (d’algú o d’alguna cosa) tot el partit possible. Convé que espremis al màxim el teu bon moment de forma. Els governs espremen els ciutadans tant com poden.
[LC] esprémer-se el cervell Esforçar-se molt per trobar la solució d’alguna cosa.

 

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS