preu de remat 

Economia i empresa

A internet es troba el terme preu de rematada.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS