terolès, terolenc 

Altres

El gentilici de Terol no està recollit en cap de les obres habituals de consulta. La forma terolès només està documentada un cop al Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC) en una obra de l’any 30. La forma terolenc s’ha documentat a Internet en un document penjat al servidor de l’IEC. Com que la forma terolès es pot confondre fàcilment amb tirolès, optem per la forma terolenc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS