fisiognotraç 

Belles arts

Es refereix a un aparell precursor de la càmera fotogràfica de l’època de la revolució francesa. Aquest terme no es troba recollit en cap obra de referència catalana, ni tampoc a Internet. Però sí que es troba documentat a Internet per al castellà (fisionotrazo), per a l’anglès (physiognotrace) i per al francès (physionotrace). Tant en castellà com en francès és un mot masculí, tot i que en francès trace és un substantiu femení. Aquest aparell feia alguna mena d’impressió del contorn de les coses (pel que es pot entendre), és a dir, «traçava la fisionomia de les coses» (d’aquí el nom). Val a dir que no s’entén la formació d’aquest mot, ja que hauria esperat que s’anomenés traçafisonomies o fisiognotraçador, per exemple. En català, malgrat l’anomalia de la formació, si traduïm formant per formant, obtenim fisiognotraça o fisiognotraç. Hem optat per la forma fisiognotraç: fisiogno- (formant culte de fisonomia o fesomia) + traç (nom masculí). Hem preferit traç perquè és masculí, ja que el conjunt ha de ser masculí, com en les altres llengües. Hem considerat que si és estrany anomenar un aparell amb el nom traç (encara que estigui prefixat), encara ho seria més anomenar-lo traça i dir que és masculí. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS