repertoriar 

Lingüística

Aquest verb, format de manera semblant al verb inventariar, no ha estat usat en català fins molt recentment. Si consultem, per exemple, el CTILC (Corpus Textual de la Llengua Catalana) veurem que el verb inventariar apareix des del primer període cronològic que recull el corpus. El verb repertoriar, en canvi, només apareix en una obra del 1974 i en el sentit d’enumerar. El GDLC dóna el 1339 com a data des de la qual hi ha constància de l’ús del verb inventariar. En canvi, no hi ha entrada per al verb repertoriar. Aquest verb sí que existeix en francès en el sentit d’inscriure en un repertori o fer un repertori. En català cal evitar-ne l’ús i utilitzar altres verbs segons el context, si bé normalment serà adequat substituir-lo pel verb recollir

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS