prionopatia 

Ciències de la vida i la salut

Una prionopatia és una malaltia produïda per prions. Sembla que la forma correcta hauria de ser prionosi (forma documentada a Internet per a l’anglès i el castellà). És la mateixa estructura amb què es formen els termes bacteriosi i virosi (que volen dir malaltia produïda per bacteris o virus, respectivament). Els termes acabats en -patia sembla que fan referència a la part afectada, més que no pas a la causa d’una malaltia. Per exemple: colonopatia (malaltia del còlon), adenopatia (augment patològic del volum dels ganglis limfàtics), etc. Segons aquest esquema, una prionopatia seria una malaltia dels prions (que no és el que es vol dir). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS