dossier de docència, dossier d'aprenentatge 

Pedagogia i ensenyament

Extracte de l’acta del Consell Supervisor 388


dossier de docència m

es portafolio docente

fr dossier d’enseignement

fr portfolio d’enseignement

en teaching portfolio

Recull documental elaborat per un professor que informa sobre l’abast i la qualitat de la seva activitat docent i que serveix com a eina d’avaluació per al mateix professor i per a la institució per a la qual treballa.


Terme relacionat:

dossier d’aprenentatge m

es portafolio de aprendizaje

es portafolio del alumno

fr dossier d’apprentissage

fr portefeuille d’élève

en student learning portfolio

en student portfolio

Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada.

Criteris aplicats:

S’aproven els termes dossier de docència i dossier d’aprenentatge com a alternatives catalanes als termes anglesos teaching portfolio i student portfolio (o student learning portfolio), respectivament, pels motius següents:

1. són formes descriptives, formalment adequades i transparents des del punt de vista semàntic;

2. la base dossier (‘Camisa o carpeta que conté els documents que fan referència a un afer o a una persona determinats’ i, per extensió, ‘Expedient, conjunt de documents sobre un mateix assumpte’, segons el diccionari normatiu) s’adequa bé al significat genèric del terme anglès portfolio i també al significat específic que pren en aquests dos termes;

3. són formes anàlogues entre si i també anàlogues al terme dossier de presentació, normalitzat pel Consell Supervisor en l’acta 268 per a fer referència al ‘Dossier que recull els treballs més importants d’un professional independent [...], el qual l’utilitza per a promocionar-se’;

4. dossier de docència segueix el paral·lelisme del terme tram de docència, també d’ús habitual en l’àmbit universitari;

5. tots dos termes tenen el vistiplau de la majoria d’especialistes consultats.

Es desestimen les formes portafoli(s) de docència i portafoli(s) d’aprenentatge perquè es consideren calcs innecessaris.

Es bandegen també les formes creades a partir de les bases cartera (cartera de docència i cartera d’aprenentatge) i carpeta (carpeta de docència i carpeta d’aprenentatge) perquè es consideren semànticament menys adequades: carpeta se sol utilitzar amb el sentit recte de ‘Parell de cobertes unides per un costat que constitueixen un receptacle que hom usa per a guardar-hi papers, documents, dibuixos, etc.’, i cartera, tot i que té un sentit més ampli que carpeta, s’utilitza bàsicament en política i en economia.

Les formes memòria de docència i memòria d’aprenentatge s’han descartat perquè poden ser confusionàries (el terme memòria ja s’utilitza en l’àmbit de l’ensenyament amb un altre sentit). També es creu que pot ser equívoca i poc transparent l’alternativa autoinforme.

S’ha preferit dossier de docència en comptes de dossier docent perquè, tot i que l’adjectiu docent ja es documenta en català amb el sentit genèric de ‘Relatiu a l’ensenyament’, s’associa sovint amb el sentit més restrictiu de ‘Que ensenya o instrueix’.

Igualment, s’ha preferit dossier d’aprenentatge en comptes de dossier de l’alumne per paral·lelisme amb dossier de docència

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS