collograph 

Belles arts

És un terme anglès que es refereix al resultat d’una tècnica d’estampació. La tècnica s’anomena collography. El terme està format a partir de collage o coller (mot francès que vol dir ’enganxar’) + -graph o -graphy. Es pot obtenir informació més detallada sobre aquesta tècnica a la Wikipedia. Aquesta tècnica i el resultat de l’aplicació d’aquesta tècnica es pot adaptar al català com a col·lografia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS