fantoma? 

Ciències de la vida i la salut

El mot fantoma és, segons el DEM, un gal·licisme, i remet a l’entrada fantasma:

fantasma m
(al Trugbild, Hirngespinst; an phantasm, phantom; c fantasma; fr fantasme, fantôme; it fantasma)
1 Maniquí.
2 Figura utilitzada en les mesures de radioactivitat, caracteritzada perquè té el mateix comportament que un teixit biològic. Pot servir per a estudiar els efectes de les radiacions en l’home.
3 fantasma de Schultze Model de pelvis femenina emprada en demostracions del mecanisme del part o de l’aplicació dels fòrceps.

En la majoria de textos mèdics trobats a Internet, tant per al català com per al castellà, s’usa la forma fantoma, possiblement perquè la forma fantasma està massa connotada. Per tal d’evitar el manlleu fantoma, però, es pot recórrer a la forma maniquí, que també s’usa molt (tant o més que fantoma) en contextos idèntics, i que el DEM defineix de la manera següent:

maniquí m
(al Phantom; an manikin; c maniquí; fr mannequin; it manichino)
Figura del cos humà o d’una part, de fusta, plàstic, etc, destinada a l’ensenyament mèdic, especialment el de l’anatomia i l’obstetrícia.

També s’ha trobat usada en textos mèdics l’expressió model anatòmic, com es pot veure en els contextos següents:

També es faran pràctiques durant les quals els alumnes duran a terme, sobre models anatòmics, la forma correcta de reanimació cardiorespiratòria.

Aplicació de les diverses tècniques d’infiltració en models anatòmics

Pràctiques de parada cardiorespiratòria sobre un model anatòmic.
Context

Prevenció bucodental
1. Desincrustació amb instrumentació mecànica, ultrasons, en fantomes maniquins

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS