pulit, esmolat 

Ciències de la vida i la salut

En els contextos de la consulta, les expressions esmolat i pulit fan referència a les accions o operacions d’esmolar i polir respectivament, i les formes correctes en català són esmolament o esmolada i poliment.

Context

Pràctica d’esmolat d’esmolament/esmolada de curetes.

Pulit Poliment dental.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS