cosinor, mesor 

Matemàtiques

Es tracta de mètodes d’anàlisi estadística dels ritmes. Encara que no s’ha trobat explicitat enlloc, sembla que el terme anglès cosinor prové de cosinus of rhythm. Pel que fa a mesor, queda clar que és un acrònim de l’expressió mean estimated statistic over rhythm. De les informacions recollides a Internet es dedueix que no hi ha designació alternativa en altres llengües. Per tant, es proposa l’ús de les formes cosinor i mesor, escrites en minúscula i en rodona.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS