criptòstoma 

Ciències de la vida i la salut

A dreta llei, la grafia d’aquest mot hauria de ser criptòstoma perquè el segon formant del compost és àton (la o del grec stoma és breu). Ara bé, en el Diccionari general de la llengua catalana Fabra escriu distoma, estoma i peristoma, i, l’any 92, la Secció Filològica (SF), seguint Fabra, va aprovar amfistoma i gastrostoma. Com es pot veure, tots són plans. Tampoc es pot dir que Fabra va seguir el castellà, perquè en aquesta llengua trobem una mica de tot (Seco: dístoma, però també peristoma). Per què Fabra no va seguir el criteri general d’adaptació amb els compostos d’estoma? No ho sabem pas, però és evident que la SF va considerar que l’adaptació dels compostos amb estoma duta a terme per Fabra havia arrelat i a hores d’ara se’ls considera amb prou tradició com per respectar-ne la grafia. Per tant, és millor seguir el criteri de la SF i escriure criptostoma, fent el mot pla.

 

Context

criptòstoma criptostoma: invaginació del còrtex d’alguns feòfits on hi ha pèls estèrils sovint acompanyats d’esporangis. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS