desmosquisi, eleuterosquisi 

Ciències de la vida i la salut

Semblen mots formats correctament. D’una banda, l’adaptació dels caràcters grecs al català és bona. D’altra banda, la essa líquida no ha de dur e epentètica, perquè és un compost a la manera culta, fet a partir de dues arrels gregues i no pas catalanes (tot i que en català tenim esquist i esquistós, que tenen la mateixa etimologia d’-squisi, no existeix un substantiu *esquisi). Per tant, cal considerar correctes les formes desmosquisi i eleuterosquisi.

 

Context

desmosquisi: divisió cel·lular en què la paret de la cèl·lula progenitora forma part de la paret de les cèl·lules filles eleuterosquisi: divisió cel·lular en què les parets dels productes cel·lulars són noves i independents de les parets del progenitor

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS