doliiformes, doliïformes 

Ciències de la vida i la salut

La forma correcta és amb dièreisi a la segona vocal (doliïforme) com passa en altres casos (liliïflores).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS