morfotipus, morfótipo 

Ciències de la vida i la salut

La forma sàvia -tipus és tònica, és a dir, amb accent sobre la i. I, quan catalanitzem completament aquesta forma i fem -tip, mantenim l’accent sobre la i (prototip/prototipus) Per tant, ha de ser morfotipus (i morfotip, si és que mai es pren la decisió de catalanitzar completament el terme). En castellà hauríem d’obtenir el mateix resultat que en català (morfotipo). Probablement, el morfótipo que apareix al diccionari de botànica de Font i Quer és un lapsus calami.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS