rimopòrtula 

Ciències de la vida i la salut

Es tracta d’un terme compost, els dos formants del qual són d’origen llatí: rimo- ve de rima -ae, ‘escletxa’ i -pòrtula ve de portŭla, diminutiu de porta, ‘porta’. Atès que la u és breu, traslladem l’accent a la síl·laba anterior.

Context

rimopòrtula: en algunes diatomees, tub que travessa el frústul amb una obertura interna en forma de llavi. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS