evo-devo 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió evo-devo és una abreviació informal per referir-se al terme anglès evolutionary developmental biology. Aquesta abreviació informal també s’usa en català i en castellà, però caldria evitar-ne l’ús en contextos formals, on convé usar la forma biologia evolutiva del desenvolupament, que no és el mateix que la biologia de l’evolució o biologia evolutiva ni el mateix que la biologia del desenvolupament, com es desprèn d’aquest fragment extret de la Wikipedia dins l’article developmental biology:

The related field of evolutionary developmental biology was formed largely in the 1990s and is a synthesis of findings from molecular developmental biology and evolutionary biology which considers the diversity of organismal form in an evolutionary context.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS