bandat -ada 

Ciències de la terra

L’adjectiu bandat -ada té entrada al DIEC i al GDLC, on les entrades respectives ens remeten a llistat -ada:

bandat -ada
1 adj. [LC] Llistat² .
2 adj. [HIG] En heràld., que té el camper cobert d’un nombre parell de bandes, en què alternen un metall i un color.

on llistat -ada està definit de la manera següent:

llistat2 -ada
adj. [LC] [IT] Que fa llistes o ratlles de diferent color. Una roba llistada.

Per tant, cal entendre que una cosa bandada és una cosa que presenta bandes o llistes de diferent color.

 

Context

gneis ultramàfic Roca heterogènia, bandada, formada per més d’un 90 % de minerals màfics.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS