polilog 

Lingüística

L’adjectiu políleg és un mot creat per analogia amb monòleg i diàleg. En trobem una definició en el llibre Foro hispánico, a la pàgina 78, on apareix amb la forma castellana polílogo.

Context

«Aquesta part es compon de quatre parts i té un total de 25 preguntes de tipus test amb tres o quatre opcions de resposta. Les parts són un diàleg curt, un "polilog" políleg, un discurs públic i un fragment d’un espai de ràdio o de televisió.»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS