bretxós 

Ciències de la terra

L’adjectiu bretxós, derivat de bretxa, no està recollit en els diccionaris, però és un derivat possible que s’interpreta fàcilment en el sentit ‘que té bretxes’. A Internet trobem alguns usos d’aquest adjectiu, sempre en textos relacionats amb la geologia o la mineralogia. També per al castellà trobem molts casos d’ús de l’adjectiu brechoso, tot i que tampoc té entrada als diccionaris castellans de referència. 

Context

«Les migmatites tipus raft estan formades per blocs mesosoma angulosos cimentats per una gran quantitat de leucosoma. L’aspecte és bretxós.» 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS