gabroide 

Ciències de la terra

El mot gabroide és un derivat del mot gabre (en castellà gabro), que trobem definit al GDLC:

gabre
m PETROG Roca ígnia, intrusiva o plutònica, hidrocristal·lina, amb unes dimensions dels cristalls que la formen més o menys equivalents.

El diccionari conté altres mots amb la forma prefixada gabro-, com ara gabropegmatita o gabroporfirita.

Context

Els protòlits són roques de composició bàsica constituïdes per plagiòclasis, amfíbols, piroxens (quars, calcita, miques) que tant poden ser d’origen igni (gabroides, basalts, tufs bàsics) com d’origen sedimentari (margues riques en Ca, Fe i Mg).

Bibliografia

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS