sedoanalgèsia? 

Ciències de la vida i la salut

El compost sedoanalgèsia és un compost del tipus nom + nom que té la peculiaritat, no recollida en les gramàtiques o estudis de llengua catalans, de tenir un significat que deriva de la coordinació dels dos noms, i no pas de la complementació del primer formant sobre el segon. Així, doncs, la sedoanalgèsia no és una analgèsia sedativa, com podria esperar-se del que és més habitual en aquestes formacions a la manera culta, sinó una sedació i una analgèsia practicades simultàniament. 

En algunes obres, com ara el DEM, es parla de sedació i analgèsia, sense fer-ne el compost:

analgèsia relativa Sedació i analgèsia, sovint aconseguida per inhalació d’òxid nitrós, que permet d’efectuar extraccions dentàries.

ataralgèsia Acció terapèutica que combina la sedació i l’analgèsia, encaminada a abolir l’angoixa i el dolor que acompanyen l’espera d’una intervenció quirúrgica pròxima.  

Vol dir això que es rebutja la forma sedoanalgèsia? Aquest compost no es troba en cap obra lexicogràfica o terminològica catalana. El mateix passa en altres llengües, com el castellà o l’anglès. En canvi, el trobem a bastament documentat en moltes obres i articles especialitzats, i fins i tot definit, com en el següent fragment: 

«One hundred male patients (average age 68.2 yrs) with acute retention (n = 20) or with symptoms of outflow obstruction (n = 80) underwent transurethral resection of the prostate (TURP) under sedation (midazolam) and local anesthesia (lidocaine)—referred to as sedoanalgesia technique. Procedures lasted twenty-four minutes on average (range I5—35 min), and the weight of prostatic tissue resected ranged from 2–35 g (average 11.1 g). There were no complications related to the use of midazolam or lidocaine. The technique of sedoanalgesia proved safe and acceptable to all patients regardless of their pre-existing medical condition. Where the weight of prostate to be resected is estimated to be less than 40 g, TURP under sedoanalgesia proves an effective alternative to general or regional anesthesia.»

[Sciverse > ScienceDirect > Transurethral resection of prostate under sedation and local anesthesia (sedoanalgesia): Experience in 100 Patients]

Per tant, hi ha dues raons de pes per acceptar aquesta formació: l’ús i la internacionalització de la forma. L’única reticència és la semàntica de la formació, que no sembla que estigui prevista dins la composició culta clàssica. No obstant això, cal tenir en compte que el DIEC té una entrada de formació semblant: tocoginecologia ‘branca de la medicina que comprèn la tocologia i la ginecologia’. Tot i que no s’expliqui obertament, doncs, cal interpretar que la coordinació semàntica d’aquests compostos a la manera culta és acceptada. Per tant, no hi ha raó per rebutjar el compost sedoanalgèsia.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS