quemogràfic? 

Ciències de la terra

L’adjectiu quemogràfic, del qual només s’ha trobat una ocurrència en castellà a Internet, sembla que és una mala adaptació de l’adjectiu anglès chemographic, on el formant anglès chemo- (que també trobem en mots com chemotherapy) equival al formant català o castellà quimio- (com a quimioteràpia). Per tant, la forma correcta hauria de ser quimiogràfic

Context

En els diagrames de fases composicionals (o quemogràfics quimiogràfics) es representa la composició química de minerals o de roques, partint dels components majoritaris del sistema, per a unes determinades condicions de P i T. Són una eina que permet entendre les relacions entre les fases del sistema i interpretar les reaccions metamòrfiques a partir d’un càlcul numèric i un tractament geomètric.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS