geoterma 

Ciències de la terra

L’adjectiu geoterm -a segueix el mateix patró que l’adjectiu isoterm -a, en què la forma adjectiva femenina utilitzada en l’expressió corba o línia isoterma es pot substantivar amb la supressió del nucli del sintagma nominal (corba o línia): una isoterma. La forma adjectiva alternativa acabada en -tèrmic és possible com a sinònima de la forma acadada en -term. El DIEC recull els mateixos exemples en els adjectius isoterm -a i isotèrmic - a per posar clarament de manifest aquesta sinonímia:

isoterm -a

2 adj. [FIF] En què la temperatura es manté constant. Expansió isoterma, procés isoterm.

isotèrmic -a

1 adj. [FIF] [GG] [ME] Isoterm 2 . Expansió isotèrmica, procés isotèrmic.
2 adj. [FIF] [GG] [ME] Relatiu o pertanyent a les isotermes.

 Per tant en el cas de geoterm i geotèrmic, el patró ha de ser el mateix.

Context

Aquesta distribució no uniforme de la calor s’expressa en diagrames de pressió (P)- temperatura (T) mitjançant una corba, anomenada geoterma. El pendent de la geoterma varia constantment, de manera que és més pla a prop de la superfície i més elevat en profunditat. La tangent a qualsevol punt de la corba geoterma és una recta que correspon amb el que es coneix com gradient tèrmic o geotèrmic. El gradient geotèrmic representa, doncs, la variació de la temperatura en un interval determinat de profunditat.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS