trombosar 

Ciències de la vida i la salut

Verb àmpliament usat entre la professió mèdica per referir-se al fet de produir o produir-se una trombosi. El verb no es troba documentat en cap obra de referència, però hi ha verbs derivats de termes similars a trombosi, com ara necrosar (< necrosi), anquilosar (< anquilosi), esclerosat -ada (< esclerosi), tots aquests verbs es troben documentats al DEM. Per tant, cal considerar el verb trombosar com a ben format. 

Bibliografia

Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS