Wi-Fi, wi-fi, wifi? 

Informàtica i Internet

Encara que es tendeix a considerar que Wi-Fi és l’acrònim de ‘wireless fidelity’ (per analogia amb Hi-Fi, high fidelity), en realitat és el nom d’una marca, que s’aplica als productes basats en l’estàndard IEEE 802.11. De fet, són les lletres que apareixen en el logo.Tot això s’explica a la Wikipedia sota l’entrada Wi-Fi, a l’apartat Origin and meaning of the term "Wi-Fi":

«Despite the similarity between the terms "Wi-Fi" and “Hi-Fi”, statements reportedly made by Phil Belanger of the Wi-Fi Alliance contradict the popular conclusion that "Wi-Fi" stands for "Wireless Fidelity".

»According to Mr. Belanger, the Interbrand Corporation developed the brand "Wi-Fi" for the Wi-Fi Alliance to use to describe WLAN products that are based on the IEEE 802.11 standards. In Mr. Belanger’s words, "Wi-Fi and the ying yang style logo were invented by Interbrand. We (the founding members of the Wireless Ethernet Compatibility Alliance, now called the Wi-Fi Alliance) hired Interbrand to come up with the name and logo that we could use for our interoperability seal and marketing efforts. We needed something that was a little catchier than ’IEEE 802.11b Direct Sequence’".

»The Wi-Fi Alliance themselves invoked the term "Wireless Fidelity" with the marketing of a tag line, "The Standard for Wireless Fidelity," but later removed the tag from their marketing. The Wi-Fi Alliance now discourages propagation of the notion that "Wi-Fi" stands for "Wireless Fidelity".»

Per tant es tracta d’un nom comercial que apareix associat a un logo i que quan es reprodueix en l’interior d’un text es fa amb la forma Wi-Fi, tal com trobem en els textos de l’empresa propietària. Malgrat tot, s’observa una gran variabilitat en l’escriptura d’aquest nom (wi-fi,wifi, WiFi) i una forta tendència a la lexicalització (wifi) que ja trobem recollida en una fitxa del TERMCAT, juntament amb la forma comercial (Wi-Fi).

Més informació a l’apunt del TERMCAT Hem d’escriure wifi o WI-FI?

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS