a cor parat / en mort cerebral i cor bategant 

Ciències de la vida i la salut

Aquestes locucions preposicionals no estan documentades en cap de les obres lexicogràfiques de referència consultades habitualment. Al Google, però, se’n troben moltes ocurrències. Tot i que hi ha una certa variabilitat formal, s’observa una tendència clara a usar la preposició a en les expressions a cor parat i a cor bategant, també per al castellà (a corazón parado i a corazón latiendo). Potser per influència de l’expressió a cor obert, que sí que es troba documentada al DEM, per exemple. En canvi, la preposició en és habitual en l’expressió en mort cerebral, potser per influència de l’expressió en coma.

A Internet es troba sovint les expressions en mort cerebral i a cor bategant usades conjuntament per referir-se a una tipologia de donador. Cal tenir en compte que la preposició d’una i altra locució és diferent, per la qual cosa sembla preferible evitar una expressió com donador en mort cerebral i cor bategant (en què s’obvia la segona preposició). És preferible optar per alguna de les solucions següents:

Donador en mort cerebral i a cor bategant.

Donador en mort cerebral amb el cor bategant.

Context

La font d’òrgans per a trasplantament més estesa al nostre medi és:

El donador a cor parat.
El donador en mort cerebral i cor bategant a cor bategant / amb el cor bategant.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS