estat membre 

Altres

El plural del sintagma estat membre és estats membres, tal com apareix recollit al DIEC2 dins l’entrada membre:

membre

m. [LC] [ZOA] [MD] Extremitat de l’ésser humà i dels animals, articulada al tronc. Membres superiors, inferiors. Membres anteriors, posteriors.
m. [LC] [ZOA] [MD] Penis 1.
[LC] [ZOA] [MD] membre viril Penis 1.
m. pl. [LC] Conjunt de les diverses parts del cos, per oposició a ànima.
m. i f. [LC] [AD] Persona que forma part d’una societat, d’una comunitat, etc. Membre de l’Institut. Els membres d’una acadèmia. Els membres del Parlament.
[LC] membre corresponent Corresponent 2 . Els membres corresponents de l’Institut.
m. [LC] [MT] [FL] Part o constituent d’un tot o d’una cosa organitzada, unitat dins una sèrie. Els membres d’una proposició, d’un període. Els membres o proposicions d’un sil·logisme. Els pilars, motllures i altres membres d’una construcció. Els estats membres de la Unió Europea.
[LC] [MT] membres d’una equació Membres separats pel signe igual.
m. [GL] Unitat estratigràfica inferior a la formació.

Tot i que hi ha compostos amb l’estructura [Nom Nom] que estableixen una relació de subordinació del segon component respecte del primer, que fa de nucli i que és l’únic que admet la flexió de nombre (camions cisterna, escoles bressol), en aquest cas hi ha una relació de coordinació, i la flexió es fa per a tots dos components: estats membres.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS