UNICEF 

Gramàtica

L’UNICEF va ser creat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1946 i la sigla correspon al nom en anglès amb què va ser creat: United Nations International Children’s Emergency Fund. A partir del 1953 es va convertir en un òrgan permanent de l’ONU i va passar a dir-se senzillament United Nations Children’s Fund, però va mantenir la mateixa sigla. Tot i no correspondre la sigla al nom de l’organització, no és recomanable escriure’l només amb majúscula inicial, perquè l’ús que en fan el mateix organisme i altres fonts consultades manté generalment totes les majúscules.

Pel que fa al gènere de la sigla, com en altres casos en què la sigla correspon al nom en una altra llengua, cal tenir en compte el gènere del mot principal en català. Atès que la traducció del nom és Fons de les Nacions Unides per a la Infància, la sigla UNICEF té gènere masculí i no pas femení.

Context

La UNICEFL’UNICEF és la impulsoral’impulsor principal d’aquesta iniciativa.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS