valorització 

Economia i empresa

Tant l’anglès com el castellà, tenen dos verbs: value i valorize (per a l’anglès), valorar i valorizar (per al castellà), en què el segon element té el significat d’augmentar el valor d’una cosa. En el cas del català, els diccionaris de referència només contenen el verb valorar i derivats. Els significats que se li atribueixen, però, no inclouen clarament el d’increment del valor d’una cosa. Només en el cas específic d’augmentar el valor d’una moneda hi ha el verb revaluar. Però aquest verb és específic d’economia.

Per tant, i ja que no hi ha cap restricció lingüística que impedeixi construir un verb amb el sufix -itzar, sembla justificat introduir en català el verb valoritzar en el sentit d’incrementar el valor d’una cosa, i el substantiu valorització quan ens referim a l’acció o efecte de valoritzar.

Alguns precedents que afavoreixen l’ús del verb valoritzar són:

En el cas del nom de l’AVCRI (Agència de Valorització i Comercialització dels Resultats de la Investigació), el mot valorització no es refereix a ‘valorar’ (trobar el valor d’una cosa), sinó a ‘incrementar-ne el valor’ «fomentant la transversalitat entre les diferents àrees de coneixement per a la generació de nous resultats de recerca» (extret del web de l’AVCRI). Aquest ús de valoritzar està en consonància amb l’ús que es fa de valorització en els termes recollits pel Cercaterm de l’àrea de medi ambient.

Més arguments a favor de valoritzar i també revaloritzar en l’article «‘Revalorar’ i ‘revaloritzar’», d’Albert Pla Nualart, publicat a l’Ara el 04/09/2012.

Context

AVCRI (Agència de Valorització i Comercialització dels Resultats de la Investigació)

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS