material de relleno 

Ciències de la vida i la salut

No hi ha una forma única de traduir al català una expressió d’aquest tipus. Al DEM, per exemple, trobem que en parlar del ciment diuen que és un material emprat per omplir una cavitat dental. Per tant, hi ha la possibilitat de canviar l’expressió material de relleno per una altra construcció del tipus material emprat per omplir... Però, a vegades, aquests canvis són feixucs de fer si l’expressió apareix gaires vegades. Si volem, doncs, utilitzar una expressió breu, com la castellana, aleshores es pot utilitzar material de rebliment (terme usat en el camp de la construcció) o bé material de farciment.

Bibliografia

Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS