spin o espín? 

Física

Tot i que el DIEC admet totes dues formes (espín com a forma secundària i spin com a forma principal), en els textos universitaris s’hauria d’utilitzar únicament la forma spin (acrònim de l’anglès spinning moment), ja que aquest terme ha generat diversos derivats: isospin, spinor, etc. Si acceptem la forma amb e epentètica, aleshores s’haurien de crear també les formes isoespín i espinor (amb l’accent fonètic a la darrera síl·laba, suposem). Per evitar tanta duplicitat de formes i per coherència, convé utilitzar únicament la forma amb s líquida i sense accent.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS