piretroid 

Ciències de la vida i la salut

Es tracta d’un insecticida. El nom prové de la piretrina, substància natural que es troba en algunes plantes + el sufix -oide (tal com es pot comprovar al Webster per a l’anglès pyrethroid). Per tant, la forma correcta en català és piretroide (i no pas piretroid). Trobem aquesta forma al Google i també al Cercaterm.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS